Bæredygtige moduler

Bæredygtighed bliver ofte forbundet med genbrug af materialer, når en bygning bliver revet ned. Men hvorfor rive ned? Hvorfor ikke bare flytte bygningen, når der ikke længere er brug for kvadratmetrene? Det er bæredygtighed på modulmåden.

Med moduler kan I skrue op og ned på antallet af kvadratmetre, som det passer jer. Når I ikke længere har brug for pladsen, kommer vi og tager modulerne ned igen. Det er cirkulær økonomi på modulmåden. I bruger kun bygningen, så længe I har behovet. Derefter går den videre til en anden bruger.

Moduler er en effektiv og bæredygtig udnyttelse af ressourcerne – ikke kun i forhold til materialeforbrug, men også i forhold til drift. I skal ikke bruge energi og penge på at varme noget op, I ikke bruger.

I Temporent har vi de sidste mange år arbejdet for at minimere vores CO2 fodaftryk. Vi køber CO2-kvoter til at dække den mængde CO2, transporten af vores moduler udleder. Vi arbejder på at optimere vores produktion og materialeforbrug, så vi ikke spilder ressourcerne. Og så forfiner vi hele tiden energiforbruget, så vores moduler bruger så lidt energi som muligt. Denne indsats betyder, at vores nyeste moduler kan leve op til de strenge energikrav i BR15. Vores KLOSS modul er endda så bæredygtigt, at det kan leve op til de strenge krav i DGNB-ordningen.

Vi har også indgået et samarbejde med OK, så alle vores kunder nu kan få solceller og varmepumper på taget og på den måde formindske brugen af fossile brændstoffer.