Miljø og klima

Temporent har siden 1999 været miljøcertificerede i henhold til ISO 14001. Vores modulfabrik Flexator er også certificeret.

Vi arbejder aktivt for at nedsætte vores modulers påvirkning af miljøet gennem hele deres livscyklus. Vi vælger sunde materialer og arbejder hele tiden på at reducere vores forbrug af ressourcer, energi og vand. Vi har også fokus på at nedbringe miljøbelastningen ved transporter. Siden 2010 klimakompenserer vi alle vore modultransporters CO2-udslip. Fra og med 2017 sker det gennem at støtte et certificeret projekt i overensstemmelse med FN`s CDM-system, komplementeret med Gold standard.

I de senere år er vi i stigende grad begyndt at arbejde med at nedbringe vores modulers miljøpåvirkning i driftstiden.

Nedsæt energibehovet

En undersøgelse fra Energimyndigheten (Energianvendelse i skoler) viser, at ca. halvdelen af skolers elforbrug stammer fra ejendommens drift. I Temporents moduler har vi installeret en række smarte funktioner, der nedsætter energibehovet. Der er for eksempel varmegenvinding, tidsstyret ventilation, bevægelsesstyret belysning, individuel varmeregulering og temperatursænkning om natten, i weekender og på lukkedage.

For at nedsætte energiforbruget og miljøbelastningen er det vigtigt, at opvarmningen af pavillonerne er så effektiv som muligt. Det gør vi ved at sikre, at modulerne har en god klimaskal. Det vil sige god isolering i vægge, gulv og tag.