Tips til mindre energiforbrug

Vil I gerne spare på energien og gøre en indsats for miljøet? Her er et par tips til, hvordan I kan gøre jeres hverdag mere grøn og bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling.

  • Sørg for, at I ikke har apparater på standby. Sluk apparaterne ved strømafbryderen, så I ikke bruger unødvendig strøm.
  • Mange batteriopladere og transformatorer bruger strøm, hvis de sidder i kontakten, selv om de ikke anvendes. Sørg derfor for at tage dem ud, når de ikke er brug.
  • Sørg for, at energisparefunktionen er slået til i kopimaskiner og lignende.
  • Brug en strømskinne med flere udtag, der slukker for alt tilsluttet udstyr til PC'er, der ikke anvendes.
  • Brug lavenergipærer i så høj udstrækning som muligt. Lavenergipærer bruger en femtedel strøm i forhold til almindelige glødepærer og holder ti gange længere.
  • Sluk for lysstofrør og lavenergipærer, hvis du forlader lokalet i mere end ti minutter. Lysstofrør og lavenergipærer bruger ikke meget strøm, når de tændes, men deres levetid bliver noget kortere, hvis man tænder og slukker dem meget tit.
  • Sænk temperaturen i rummet. For hver grad du sænker temperaturen, nedsætter du opvarmningsomkostningerne med ca. fem procent.
  • Skyl ikke tallerkenerne, inden du sætter dem ind i opvaskemaskinen. Det er bare spild af vand. Skrab madresterne væk i stedet for. Tænd ikke for opvaskemaskinen, før den er fyldt.

Kilder:
Bli energismart - en informationskampanj från Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket.
EEF – EnergiEffektiviseringsFöretagen.