Økonomisk ansvarlig

Efter vores mening skal midlertidige lokaler være bæredygtige, hvilket indebærer, at vi forener trivsel og funktion med god økonomi og hensyn til miljøet.

Vores moduler kan ikke tilsluttes et fjernvarmeanlæg. Vi har vurderet, at sådan en investering ikke står mål med omkostningerne – både økonomisk og miljømæssigt, da installeringen i sig selv er miljøbelastende. Vi har derfor valgt at beholde de eksisterende opvarmningssystemer i vores ældre moduler. I stedet har vi fokuseret på at skabe alternative løsninger, der sænker energiforbruget og ikke er så omkostningstunge.

Et eksempel på sådan en løsning er vores luftvarmepumpe, der nedbringer energiforbruget i en standardbygning med mindst 30 %. Vi kan også tilbyde el-leverancer fra vedvarende energikilder, så du får en langsigtet bæredygtig løsning.