2015-11-25 15:26

Cirkulær økonomi på modulmåden

Bæredygtighed bliver ofte forbundet med genbrug af materialer, når en bygning bliver revet ned. Men hvorfor rive ned? Hvorfor ikke bare flytte bygningen, når der ikke længere er brug for kvadratmetrene? Det er cirkulær økonomi på modulmåden.

Der er god plads rundt omkring på kontorerne i Europa. Tæt på 65 % af pladserne står uudnyttede hen. Medarbejderne er ude at rejse, til møde ude i byen, har barn syg - eller også er der bare alt for mange kvadratmetre til rådighed. Det er spild af ressourcer – både økonomisk og miljømæssigt. Hvis vi bliver bedre til at dele pladsen, vil vi alene i Danmark kunne øge brugen af ejendomme med op til 60% og reducere behovet for nye bygninger med 9-10 %, ifølge en rapport fra konsulentfirmaet McKinsey. En måde at udnytte kvadratmetrene bedre på er at leje moduler i stedet for at bygge nyt:

"Med moduler kan du skrue op og ned for antallet af kvadratmetre, som det passer dig. Når du ikke længere har brug for pladsen, kommer vi og tager modulerne ned igen. Det er cirkulær økonomi på modulmåden. Du bruger kun bygningen, så længe du har behovet. Derefter går den videre til en anden bruger. Det er effektiv og bæredygtig udnyttelse af ressourcerne – ikke kun i forhold til materialeforbrug, men også i forhold til drift. Du skal ikke bruge penge på at varme noget op, du ikke bruger, siger Claus Weppler, der er adm. direktør i Temporent.

Enkelt og bæredygtigt

Når en bruger er færdig med at bruge modulerne, bliver de taget ned og kørt videre til en ny bruger eller sat på lager. Når en ny lejer melder sig på banen, bliver indretningen tilpasset den nye lejers behov. Meget af indretningen er dog standard for at holde en så rationel byggeproces som mulig og holde ressourceforbruget nede. Derfor har Temporent udviklet moduler, der er bygget op, så de kan bruges til henholdsvis kontorer, børnehaver og skoler.

"Vores moduler til skoler består af et klasseværelse og et grupperum. De passer til langt de fleste skolers behov og bliver brugt i stor udstrækning i Sverige. I Danmark er det primært kontorer, vi udlejer. For eksempel har vi en række moduler stående ved Hillerød Hospital i Nordsjælland, som bliver brugt til kontorer. Ved at rykke kontorerne ud af hovedbygningen og ind i moduler har hospitalet frigjort plads til senge i hovedbygningen. Det er en enkel og bæredygtig måde at få frigivet kvadratmetre på, fortæller Claus Weppler.

Godt indeklima

Selvom modulerne cirkulerer rundt mellem forskellige brugere, så bliver de løbende opgraderet, så de kan leve op til det gældende bygningsreglement.

"Indeklimaet i vores moduler er på højde med de nyeste bygninger. Brugerne oplever ofte, at deres fysiske arbejdsmiljø får et løft, når de flytter ind i et af vores moduler. De kan også selv være med til at bestemme, om de skal have mindre kontorer, møderum eller storrumskontorer. Det giver en frihed og fleksibilitet, du ikke finder i ældre bygninger, slutter Claus Weppler.

Behøver du hjælp med at finde det rette modulsystem?