2016-12-08 16:04

Cirkulær økonomi vinder frem

Cirkulær økonomi er for alvor ved at vinde fodfæste i Danmark. I november nedsatte regeringen et advisory board, der skal understøtte dansk erhvervslivs omstilling til cirkulær økonomi og rundt omkring på de danske virksomheder bobler det med initiativer, der fokuserer på genanvendelse og livscyklusser.

Cirkulær økonomi er ved at blive big business. Sidste år offentliggjorde den internationale tænketank The Ellen MacArthur Foundation en rapport, der viste, at der ikke kun er store miljømæssige gevinster at hente ved at genanvende materialer. Der er også økonomiske gevinster forbundet ved at satse mere på en cirkulær økonomi. Således vurderede rapporten, at man alene i Danmark kan skabe en vækst i BNP på op til 1, 4 % i 2035.

Cirkulær økonomi handler kort fortalt om, at ressourcerne forbliver i et kredsløb. I stedet for at købe et produkt og smide det ud, når du ikke længere skal bruge det, så bliver produkterne brugt igen og igen. Det kan blandt andet ske ved, at virksomheder lejer deres services ud i stedet for at sælge en vare til kunden. Når en kunde ikke længere skal bruge servicen, får firmaet varen tilbage og kan justere varen eller lade den indgå som en komponent i en ny vare.

Cirkulær økonomi på modulmåden

Den cirkulære måde at tænke på er selve fundamentet i modulbranchen, hvor man netop udlejer midlertidige moduler til kontorer, skoler og børnehaver.

- Vores koncept er at leje ekstra kvadratmeter til vores kunder i den periode, de har brug for det. Når de ikke længere har behov for ekstra plads, henter vi pavillonen og opbevarer det, indtil modulet skal i brug hos en ny kunde. Modulerne cirkulerer så at sige rundt i et kredsløb og bliver så løbende tilpasset fx i forhold til energikrav. Det er cirkulær økonomi på modulmåden, siger direktør i Temporent Danmark Claus Weppler.

Ellen MacArthur Fondens rapport peger da også på, at netop modulbyggeri kan være med til at sikre, at vi bygger uden spild fremover. Dels fordi selve fremstillingsprocessen minimerer spild, dels fordi det er let at adskille og genbruge modulerne.

- Hvis du designer bygninger, komponenter og materialer, så de nemt kan adskilles igen, får du mindre spild. Men der er også klare økonomiske fordele ved hurtigt at kunne udskifte enkelte komponenter eller omdanne et kontorlokale til en daginstitution. Derfor forventer jeg, at vi vil se flere af principperne fra modulbranchen udbredt til byggebranchen i de kommende år, slutter Claus Weppler.