2016-06-21 16:29

Dårligt indeklima på landets folkeskoler

De danske folkeskoler kæmper med dårligt indeklima. Fugt, skimmel, PCB og dobbelt så store CO2-mængder som anbefalet, er hverdagskost for de danske folkeskoleelever.

Når de danske folkeskoleelever går på ferie, får de en velfortjent pause fra bøgerne – og fra et rigtig dårligt indeklima. For selvom mange danske folkeskoleelever næsten har en fuld arbejdsuge, så er arbejdsmiljøet langt fra fulgt med de nye krav til eleverne. I de senere år har talrige rapporter kunnet berette om for store mængder CO2 i luften, fugt, skimmel – ja sågar PCB er i de danske folkeskoler. Senest har et Ph.d. projekt fra Aarhus Universitet analyseret indeklimaet i 21 klasselokaler. Her var der skimmel og fugt i 17 af lokalerne og markant nedsat lungefunktion og hvæsende vejrtrækning blandt de elever, der havde deres daglige gang i de usunde klasselokaler.

Ældre skoler har ofte dårlig ventilation

Ifølge Sundhedsstyrelsen skyldes klasselokalernes dårlige indeklima blandt andet, at mange skoler er gamle og bygget så langt tilbage i tiden, at de ikke opfylder kravene i det nuværende bygningsreglement til fx ventilation. Det billede kan Temporent godt genkende. Modulfirmaet leverer pavilloner i hele Norden og oplever, at der er stor forskel på kravet til ventilation i de danske og de svenske folkeskoler.

- I Sverige er der et lovkrav for, hvor højt CO2-indhold der må være i luften. De har investeret i at få velfungerende varmegenvindingssystemer, der kombinerer ventilation og varme. Det har forbedret indeklimaet markant og reduceret varmeudgifterne, siger adm. Direktør i Temporent Danmark Claus Weppler.

Opgradering af indeklimaet

I Temporents pavilloner er der også sat høje standarder for indeklimaet. Et centralstyret ventilationssystem gør det muligt at tilpasse luftskiftet til antallet af elever og sænke udsugningen om natten. Den friske luft kommer ind gennem en kanal over entrédøren, mens en anden kanal leder den gamle luft væk. Det betyder, at klassen selv på den mest regnfulde dag har et tørt og behageligt indeklima. Og er der frostgrader udenfor, bliver luften varmet op, inden den bliver blæst ind i klasselokalet, så temperaturen er behagelig året rundt. 

- Ofte tror skolerne, at de skal gå ned i standard, når de flytter ind i vores moduler for en kortere eller længere periode. Men i langt de fleste tilfælde er effekten den stik modsatte. Elever og lærere oplever et gevaldigt løft i indeklimaet ikke kun i forhold til ventilation, men også på akustik og generel komfort, slutter Claus Weppler.

Behøver du hjælp med at finde det rette modulsystem?