2017-06-15 15:48

Et godt arbejdsmiljø stiller krav til indretningen

Det moderne kontor skal tilpasses de forskellige aktiviteter og arbejdsformer, der kendetegner arbejdspladsen. En optimal indretning giver et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Sådan lyder det fra arkitekt Inger Ravn, der rådgiver virksomheder om indretning ud fra kerneværdier, kompetencer og arbejdsstile.

Fremtidens kontor er ikke et stort åbent rum, hvor medarbejderne sidder i lange rækker bag skrivebordene. Vi bliver påvirket af det fysiske rum, vi opholder os i, og derfor er der behov for, at kontorer i langt højere grad indrettes, så de understøtter forskellige arbejdsprocesser og virksomhedens mål og værdier. Den optimale indretning gavner både arbejdsmiljø og produktivitet.

- Indretning har en kæmpe signalværdi, som medarbejderne måler sig op imod. Man kan tydeligt fornemme, når man kommer ind på arbejdspladser, hvor det er rart at være. Og det betyder meget for medarbejdernes produktivitet. Derfor ser vi også, at indretning i stigende grad bliver et ledelsesgreb til, hvad man gerne vil med sin virksomhed, fortæller arkitekt Inger Ravn, partner i Space Pro, der rådgiver virksomheder og kommuner om indretning og rumoptimering.

Zoner forbedrer arbejdsmiljøet

Hos Space Pro analyserer de arbejdsmønstre og omgivelser og laver strategiske indretninger, der understøtter virksomheders mål og værdier og passer til de arbejdsmønstre, der er på arbejdspladsen. Et vigtigt aspekt i arbejdet er at se på, hvordan medarbejderne arbejder og interagerer i det fysiske rum.

- Der er mange forskellige arbejdsstile i et kontor. I 90'erne lavede man standardiserede arbejdspladser, hvor alt lå i faste rammer. Men vi arbejder ikke alle efter samme standard. Nogen har brug for at kunne arbejde koncentreret, nogen går til mange møder og nogen har brug for projektrum. Derfor handler det om at få indrettet arbejdspladsen i zoner med forskellige egenskaber. Det kan være stillezoner, hvor der er ro til fordybelse, åbne og udadvendte rum til socialt samvær og projektrum til teambaseret samarbejde, siger Inger Ravn.

Fleksibilitet til moderne indretning

Netop ønsket om fleksibilitet i forhold til indretningen af moderne arbejdspladser har fået Temporent til at udvikle markedets mest rummelige modul. RYMD modulet giver med sine 14 meter frihed til at lave både mindre stillezoner, mødelokaler og åbne fællesrum.

- Når man flytter ind i midlertidige moduler, er det ikke ensbetydende med, at man flytter ind i fastlåste og ensartede rammer. RYMD modulet er en rigtig god løsning til virksomheder, der ønsker at skabe et smidigt og moderne kontormiljø. Den rummelighed og fleksibilitet modulet giver i forhold til indretningen betyder, at man kan designe de fysiske rum, så de imødekommer en lang række forskellige behov, siger direktør i Temporent Danmark Claus Weppler.

Hos Temporent skræddersys modulerne til medarbejdernes arbejdsstile, så der skabes gode fysiske rammer. Og det er ikke kun i forhold til indretningen, at de store RYMD moduler er fleksible. Modulerne kan også justeres, hvis der løbende skulle opstå nye behov.