2016-09-26 11:56

Fleksible rammer om inspirerende arbejdsdage

Med moduler fra Temporent er rammerne for dit arbejde altid på højde med tidens krav, dine ønsker og virksomhedens aktuelle behov. Vi skræddersyr dine lokaler fra antallet af kvadratmeter til længden af lejeperiode. Du får tidssvarende løsninger inden for lavenergi, dagslys og intelligent indeklimastyring – også hvis du ønsker lokaler, der efterlever DGNB.

Fleksibilitet og muligheden for hurtig omstilling er ikke kun vigtige personlige egenskaber på det moderne kontor, men også helt nødvendige krav at stille til de fysiske rammer for arbejdet. Det er baggrunden for, at Temporent leverer individuelt sammensatte og individuelt indrettede moduler efter kundernes aktuelle behov og ønsker.

Nemt og billigt at skalere op eller ned

- Arbejdets karakter mange steder i dag kalder på fleksible fysiske rammer, der både formår at tilgodese tid til fordybelse, livlig telefonaktivitet og møder på tværs af organisationen. Samtidig kan behovet for indretning og antallet af kvadratmeter ændre sig fra uge til uge, så lokalerne skal nemt og hurtigt kunne omstilles til at varetage nye eller andre funktioner, siger Temporents direktør Claus Weppler.

- Med lejede moduler kan du hurtigt og billigt skalere op eller ned på antallet af kvadratmeter eller få ændret indretningen, så den matcher nye eller andre opgaver, når behovet opstår. Den form for fleksibilitet kan være meget svær at opnå i en permanent bygning uden at føre til unødig ventetid eller uforholdsmæssigt store ekstra-omkostninger, fortsætter han.

Ingen energifråds eller unødige driftsudgifter

Moduler fra Temporent leveres nøglefærdige inden for seks uger, fra lejeaftalen er indgået og byggetilladelse opnået, og Temporent står desuden for såvel levering som opsætningen af modulerne på den ønskede adresse. Derudover indrettes modulerne, så de matcher kundernes ønsker, brugernes behov og kravene i byggelovgivningen.

Det betyder bl.a., at kontormodulerne kan opføres med vedvarende energiløsninger som fx varmepumper og solceller. Derudover kommer mekanisk ventilation med indbygget køling, fremtidssikret isolering af gulve, vægge og lofter samt bevægelsesstyret belysning og behovsstyret varmeregulering.

- De intelligente systemer gør det let at optimere energianvendelsen. Samtidig har modulerne den fordel, at de kun er i brug, så længe behovet for kvadratmeterne faktisk er der. Bygherren undgår helt automatisk det overforbrug af energi og de ekstra driftsomkostninger, som typisk opstår, når en forladt bygning skal holdes i tomgangsdrift på grund af udflytning eller ventetid mellem lejere, forklarer Claus Weppler og fortsætter:

- Vi er fortalere for langsigtede, bæredygtige løsninger og udvikler vores modulsystemer med et helhedsperspektiv, som forener trivsel, miljø og god økonomi. Derfor er den grønneste af vores modulserier så energieffektiv, at den opfylder DGNB-kravene for permanente bygninger, der sandsynligvis bliver den målestok, som fremtidens byggeri skal holdes op imod, understreger han.