2014-10-20 13:02

Foranderlige tider kalder på mere fleksible skolelokaler

Danmarks demografi ændrer sig hastigt i disse år. Det medfører både stribevis af tomme skolebygninger og skaber stort pres for opførelsen af nye. En nærliggende løsning for kommunerne er at tilpasse lokalebehovet løbende ved hjælp af lejede modullokaler.

En undersøgelse fra Lokale- og Anlægsfonden fra 2011 viser, at 39 ud af landets 98 kommuner skulle lukke 121 skolebygninger inden årets udgang. Siden er stadig flere skolebygninger blevet rømmet i takt med, at danskerne flytter fra udkantsområderne og ind mod de store byer, hvor presset omvendt stiger for flere kvadratmeter.

Bygningsmassen under pres

- Danmark er under hastig forandring med store befolkningsbevægelser fra land til by, og det gør det til en udfordring for kommuner og regioner at tilpasse serviceniveauet til de ændrede vilkår, fortæller adm. direktør Claus Weppler fra Temporent, der som udlejer af midlertidige modullokaler dagligt er i dialog med kommuner i pladsnød.

- Vi oplever det ikke mindst på skoleområdet, hvor der nogle steder står masser af tomme bygninger, mens der andre steder er så stort et akut behov for flere kvadratmeter, at nybyggeriet slet ikke kan følge med. De tomme skolebygninger efterlader ikke kun huller i lokallivet, men også i budgetterne, ligesom presset for nye lokaler sammen med de stramme anlægsbudgetter frembyder sin egen udfordring, fortsætter han.

Fra permanent til midlertidigt byggeri

Derfor er der ifølge Claus Weppler sund fornuft i at gentænke den måde, som man forvalter lokalebehovet på: Frem for at opføre permanente skolebygninger med fastlagt kapacitet og funktion, kan det nemlig ofte betale sig at leje fleksible lokaler i stedet. På den måde kan kvadratmeter og indretning løbende tilpasses til det aktuelle behov, og man risikerer ikke at brænde inde med tomme lokaler eller skulle vente på nye i årevis.

- Når vi f.eks. snakker folkeskoler, er det ikke altid let at forudsige, præcist hvordan udviklingen vil gå, så her er det vigtigt med fleksible lokaleløsninger. Det kan sagtens vise sig på sigt, at lokaleleje alt i alt er den bedste investering, påpeger han.

Ingen bånd der binder

Samtidig ligger hele udgiften til lejede lokaler på driftsbudgettet frem for at være delt mellem anlæg og drift. Det er særligt en fordel for mange kommuner, som har overskud på driftsbudgettet, men sidder anderledes stramt i det på anlægsbudgettet. Claus Weppler fortæller:

- Vi mærker en stigende interesse for vores lejemoduler i disse år. Det skyldes ikke mindst, at beslutningen om at fremskaffe den nødvendige plads er langt mere enkel for kommunerne, når pengene hentes over driftsbudgettet frem for over anlægsbudgettet. Desuden er der langt mindre økonomisk risiko forbundet med vores modullokaler end med opførelsen af en ny permanent bygning, som allerede om få år kan risikere at stå tom, fordi behovet igen har ændret sig.

Mere information

Behøver du hjælp med at finde det rette modulsystem?