2016-09-06 14:02

Fremtidens kontor tilhører medarbejderne

Medarbejdernes netværk, erfaring og ekspertise er i centrum på fremtidens arbejdsplads. Derfor vil vi se helt nye kontormiljøer, der tager afsæt i medarbejdernes behov, lyder det fra arkitekt Gitte Andersen, der rådgiver virksomheder om fremtidens arbejdsmiljø.

Hvis du har svært ved at passe ind, er der godt nyt. Hvor det før var medarbejderne, som skulle tilpasse sig virksomheden, så bliver det i fremtiden virksomhederne, som skal tilpasse sig medarbejderne. De virksomheder som formår at skabe det bedste arbejdsmiljø, kommer nemlig til at løbe med de bedste medarbejdere. Sådan lyder det fra Gitte Andersen, managing partner i Signal Arkitekter.

- Overordnet ser jeg fire forskellige tendenser, når du kigger på fremtidens kontor. Den første handler om, at 50+ generationen gerne vil blive længere på arbejdsmarkedet. Ikke fordi de skal, men fordi de gerne vil og kan. Samtidig er virksomhederne blevet opmærksomme på de goder, der er ved at have erfarne medarbejdere. Derfor vil vi se flere arbejdspladser, som har ældre deltidskonsulenter, der i fleksible ansættelser giver deres erfaring videre til de unge.

Yoga og samarbejde

En anden type kontormiljø er det mindfulde arbejdsmiljø – fokus er flyttet fra det gode fysiske til det mentale, hvor man passer på sine medarbejderes mentale helbred. Her får medarbejderne redskaber til at koble af, fx ved kurser i yoga og fleksible arbejdstider, der gør det muligt at få familielivet til at hænge sammen. Virksomhederne iscenesætter rum til pauser og fordybelse for at fremme problemløsning og kreativitet. Andre virksomheder vil bruge teknologi til at skabe en intuitiv arbejdsplads:

- I fremtiden vil vi se arbejdspladser, der ved hjælp af teknologi analyserer de ansattes interaktioner og identificerer særlige knudepunkter i kontoret. Denne viden bliver brugt til at indrette mødesteder, der gør det nemmere at netværke og mødes. Vi vil også se virksomheder, hvor samarbejde er i fokus. Her handler det om at skabe et åbent og transparent miljø, hvor man samarbejder og hele tiden prøver at gøre hinanden bedre, siger Gitte Andersen.

De fire trends er absolut ikke modsætninger. Formodentlig vil vi se, at alle fire trends er nogen virksomheder samlet set må adressere. Vigtigt er det dog, at de rum og rammer man tilbyder er i balance med virksomhedens overordnede strategier såvel som værdier – kun på den måde vil de fysiske rammer fremme ønsket adfærd, lyder det fra Gitte Andersen.

Bred palette af løsninger

En af de arbejdspladser, der byder de nye og mere medarbejderorienterede strømninger velkommen, er udlejningsvirksomheden Temporent. Her har man i den svenske afdeling indrettet kontoret, så det imødekommer en lang række forskellige behov. Kontoret er bygget op af Temporents egne NOVA moduler og er indrettet med både cellekontorer, storrumskontorer og uformelle mødesteder.

- Vi har indrettet kontoret med en bred palette af løsninger for at vise, hvordan vores moduler kan skræddersys til medarbejdernes arbejdsformer. Vi har projektledere, som har brug for fordybelse, og sælgere som hele tiden er på telefonen. De to grupper har meget forskellige behov, så det gælder om at få en indretning, der passer til alle, siger direktør i Temporent Danmark Claus Weppler.

Fleksibiliteten gælder ikke kun indretningen, men også kvadratmetrene. Her har modulerne den store fordel, at du kan skrue op og ned for kvadratmetrene alt efter dit behov:

- Flere internationale virksomheder er begyndt at indrette arbejdspladser, hvor flere medarbejdere deles om en plads, fordi det er meget sjældent, at alle medarbejdere er på arbejde på én gang. Samme tankegang kunne man med fordel anvende på antallet af kvadratmeter. Med Temporents moduler kan du begynde i det små og gradvist udvide, som du får mere behov for mere plads, slutter Claus Weppler.