2014-03-26 15:27

Målrettet fokus på grønne løsninger

Hos Temporent har vi stort fokus på, at både udvikling og forvaltning af vores moduler skal have så minimal en miljøpåvirkning som muligt.

Vores grønne fokus indebærer, at vi bestræber os på at undgå både materialer og arbejdsmetoder, der indebærer miljørisici, ligesom vi løbende inddrager og uddanner vores medarbejdere, leverandører og underleverandører.

Hos Temporent har vi mange års erfaring med miljøarbejde, og vi har bl.a. været miljøcertificerede iht. ISO 14001 siden 1999. Vi arbejder derfor aktivt for at nedsætte vores løsningers miljøpåvirkning gennem hele deres livscyklus – lige fra udviklingen af nye eller eksisterende modulsystemer til håndteringen af moduler og tilbehør i forbindelse med igangværende projekter. Det gør vi fx gennem vores materialevalg, ressourceforbrug, energi- og vandforbrug samt affaldshåndtering. Sidst men ikke mindst, har vi stort fokus på at nedbringe miljøbelastningen ved transporter.

Indkøb af CO2-kvoter

- I 2011 besluttede vi at købe CO2-kvoter for at kompensere for samtlige af vores modultransporters CO2-udslip inden for EU. Ved at købe CO2-kvoter bidrager vi således til at mindske det samlede udslip samtidig med, at vi støtter Naturfredningsforeningens klimaarbejde med 150 kr. pr. ton CO2. Vores modultransporter udgjorde samlet set ca. 129 tons CO2 i 2013, fortæller direktør Claus Weppler.

- Temporent har ligeledes store påvirkningsmuligheder i forbindelse med både produktion og håndtering af modulerne. Vores leverandør Flexator, som fremstiller vores moduler, blev således miljøcertificeret i 1999, og vi arbejder i stigende grad på at nedbringe modulernes miljøpåvirkning i driftstiden, fortsætter han.

Fokus på nedsat energibehov

Ifølge en undersøgelse fra den svenske institution Energimyndigheten, som arbejder for miljøvenlige og effektive energisystemer, stammer ca. halvdelen af den gennemsnitlige skoles elforbrug fra ejendommens drift. Ifølge Claus Weppler er der derfor store fordele at hente ved at undersøge, hvordan den enkelte arbejdsplads eller institutions energianvendelse kan påvirkes af div. tiltag:

- En vigtig hjørnesten i vores moduler er de mange smarte funktioner, der nedsætter energibehovet. Det gælder f.eks. varmegenvinding, tidsstyret ventilation, bevægelsesstyret belysning, individuel varmeregulering samt temperatursænkning om natten, i weekender og på lukkedage, forklarer Claus Weppler og fortsætter:

- For at nedsætte energiforbruget og miljøbelastningen er det ligeledes vigtigt, at opvarmningen af modulerne er så effektiv som mulig. Dette opnår vi takket være bygningernes solide klimaskal, der indebærer en god isolering i vægge, gulv og tag, afslutter han.

Mere information

Behøver du hjælp med at finde det rette modulsystem?