2014-06-26 10:34

Faldende anlægsudgifter er ingen hindring for nødvendige lokaleudvidelser

Med den netop indgåede aftale om kommunernes og regionernes økonomi i 2015, er der lagt op til besparelser på de offentlige anlægsudgifter på i alt ca. 350 mio. kr. til næste år. Derfor er der både i kommuner og regioner god grund til at se på mulighederne for at få en lejeløsning, som kan køres over driftbudgetterne, når der fremover skal skaffes den nødvendige ekstra plads.

Regeringen indgik i starten af juni en aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 2015, som bl.a. betyder, at der næste år i alt skal spares ca. 350 mio. kr. på anlægsudgifterne. Besparelserne lægger sig i kølvandet på de senere års stramme offentlige anlægsbudgetter, som har gjort det til en tung beslutning for landets kommunalbestyrelser og regionsråd at investere i opførelsen af nye permanente bygninger, når pladsen på institutioner, i børnehaver, skoler eller kontorbygninger er blevet for trang.

Leje giver frihed, fleksibilitet og lav risiko

Hos Temporent, der har specialiseret sig i levering af nøglefærdige modulopbyggede lejeløsninger, har man tydeligt mærket denne udvikling i form af en stigende efterspørgsel fra det offentlige, forklarer adm. direktør i Temporent, Claus Weppler:

- Interessen for at leje midlertidige modullokaler vokser i disse år. Det skyldes bl.a., at omkostningerne til lokaleleje kører over driftbudgettet, hvor mange kommuner har overskud, i stedet for over anlægsbudgettet, som er anderledes stramt. Det betyder, at beslutningen om at fremskaffe den plads, der er behov for, bliver langt lettere og i øvrigt ikke er så risikobetonet, som hvis man i stedet valgte at opføre et permanent byggeri. Han fortsætter:

- Derudover er der den frihed og fleksibilitet forbundet med midlertidige modullokaler, at du kun forpligter dig til den periode og de kvadratmeter, som du har behov for. Du kender udgifterne ned til mindste krone for hele lejeperioden. Samtidig binder du ingen penge op i mursten, men kan løbende få justeret din løsning i takt med at behovet ændrer sig, f.eks. hvis der bliver behov for flere eller færre kvadratmeter, fordi befolkningstallet ændrer sig, forklarer Claus Weppler.

Indeklima, energioptimering og miljø i fokus

Temporents midlertidige modullokaler leveres nøglefærdige inden for seks uger efter kontraktindgåelse, og modulerne kan alt efter behov leveres med fx våd- og tørzoner, fastmonterede hæve- og sænkeborde, hærdet glas i de indvendige vinduespartier, køkken- og møderumsfaciliteter.

Derudover er Temporents populære KUBIK-moduler, som bl.a. anvendes til børnehaver og kontormiljøer, udstyret med ventilationsanlæg med indbygget køling, som sikrer et indeklima i de midlertidige lokaler, der overgår indeklimaet i mange permanente bygninger.

Sidst men ikke mindst, er Temporents moduler fremstillet med fokus på energioptimering og indfrielse af høje miljøkrav som fx ISO 14001-standarden, og virksomhedens mest miljøvenlige modulserie opfylder de samme kriterier som permanente byggerier, der certificeres efter DGNB-ordningen.

Mere information

Behøver du hjælp med at finde det rette modulsystem?