2016-05-31 10:26

Lokaleleje giver luft i budgettet

Regeringens omprioriteringsbidrag har lagt et loft på kommunernes muligheder for at investere i nye bygninger. Men der er håb forude for kommuner, der har brug for mere plads, når børnetallet stiger.

Sidste år indgik regeringen og kommunerne en aftale om, at alle kommuner skal skære én procent af de kommunale budgetter i årene 2016 til 2019. Det betyder, at kommunerne skal spare 2,4 milliarder kroner i 2016 alene. Pengene går til Staten, der bestemmer hvilke kerneområder, der skal nyde godt af de opsparede midler. For mange kommuner betyder sparekravet, at anlægsprojekter bliver sat på hold.

Men i stedet for at kaste en hvid pil efter den nødvendige udvidelse af skolen, er der en anden løsning. Nemlig midlertidig lokaleleje. Det benytter man sig af i Sverige i stor stil, hvor der netop nu er så stor efterspørgsel på moduler til skolebrug, at producenterne næsten ikke kan følge med:

- I Sverige har man indset, at demografiske udsving ikke er permanente størrelser. Du kan have nogle år, hvor der er brug for rigtig mange skolelokaler, mens der andre år er faldende børnetal. I Sverige er der lige nu mange flygtningebørn, der har brug for at komme på skolebænken. Derfor efterspørger mange kommuner pavilloner designet til skolebrug, fortæller Claus Weppler, administrerende direktør i Temporent Danmark.

Lavere risiko

Det smarte ved den svenske model er, at kommunen kun binder sig for en begrænset periode. Når lejeperioden er ovre, bliver skolemodulerne fjernet igen. Set fra et kommunalt synspunkt er der yderligere den fordel, at omkostningerne kører over driftsbudgettet i stedet for anlægsbudgettet. Det betyder, at beslutningen om at skaffe den nødvendige plads kan føres ud i livet langt hurtigere og med langt lavere risiko, end hvis man skulle opføre et permanent byggeri:

-Vi kan levere en færdigopstillet og indflytningsklar årgang til en skole inden for ca. seks uger, hvor alle omkostninger for lejeperioden er kendt på forhånd ned til mindste 25-øre. Her skal man huske på, at der ved nybyggeri opstår uforudsete udgifter i otte ud af 10 tilfælde, siger Claus Weppler.

Større frihed

Alligevel tøver mange danske kommuner med at leje pavilloner til skolebrug. Fordommen er, at du får nogle slidte og triste baraklignende lokaler med et dårligt arbejdsmiljø. Men i Temporent er modulerne designet specifikt til børnehaver og skoler i samarbejde med lærere og pædagoger. På samme måde er lokalerne indrettet med nye indeklimaløsninger, der betyder, at akustikken og komforten ofte er på et højere niveau end det, lærerne kommer fra.

- Der en stor frihed forbundet med at leje sig ind i moduler. Du binder dig kun for den periode, hvor du har brug for de ekstra kvadratmetre og risikerer ikke at stå med en masse overflødige kvadratmetre. Det har flere virksomheder indset. Vi har nogle af vores største kunder i medicinalindustrien, som gerne vil kunne geare op og ned alt efter, hvordan det går. Samme tankegang kunne man med fordel tage til sig ude i kommunerne, slutter Claus Weppler.

Behøver du hjælp med at finde det rette modulsystem?