2016-11-02 12:59

Med trivsel som vigtigste designparameter

Et godt arbejdsmiljø stiller høje krav til alt fra indretning og lokalefordeling til lysmængder og luftskifte. Temporent designer derfor udlejningsmoduler med fokus på brugernes trivsel. Det betyder bl.a. store vinduespartier, loftshøjder på op til 2,7 m. samt de nyeste løsninger inden for belysning, ventilation og varme.

Arbejdsstedets fysiske indretning og design spiller en afgørende rolle for det daglige arbejdsmiljø og medarbejdernes trivsel. Men også de mere hårde parametre som effektivitet, produktivitet og indlæringsevne påvirkes af fx belysningsniveauer, adgangen til dagslys og udsyn til omgivelserne samt lokalernes luftskifte og temperaturstyring.

Lokalerne skal tilpasses brugerne – ikke omvendt

- Godt arbejdsmiljø starter med gode fysiske rammer, der er tilpasset arbejdets art og de mennesker, som bruger dem i det daglige. Det handler ikke kun om at leve op til de formelle krav og anbefalinger, som kommer fra Arbejdstilsynet, Branchearbejdsmiljørådene, Videncenter for Arbejdsmiljø m.fl. Det handler i ligeså høj grad om at forstå, at lokalerne helt grundlæggende skal fungere som rammer, der er tilpasset de medarbejdere, der bruger dem, frem for omvendt.

Det fortæller adm. direktør Claus Weppler fra moduludlejningsfirmaet Temporent, der bl.a. fremstiller og udlejer kontormoduler til flere internationale virksomheder med base i Danmark. Han er ikke i tvivl om, hvad der er det vigtigste hensyn, når man designer lokaler til moderne arbejdspladser, hvor der ofte udføres mange forskellige funktioner dør om dør:

- Det handler først og fremmest om brugernes trivsel. De skal fra første dag føle sig godt tilpas og opleve, at rammerne faktisk understøtter deres arbejdsdag. Derfor designer vi vores moduler i tæt dialog med brugerrepræsentanter, uanset om modulerne så skal bruges til kontormiljøer, laboratorier, folkeskoler eller daginstitutioner. Brugerne ved jo af erfaring, hvad de skal bruge, og hvordan lokalerne skal indrettes og udformes, så de fungerer bedst muligt, forklarer han.

Samtidig afprøver Temporent altid selv virksomhedens nye modultyper i hovedkontoret i Sverige. På den måde kontrolleres det, om modulerne har de features, der skal til, samt hvilke justeringer der eventuelt skal laves, før de sendes ud til kunderne.

Senest er den svenske afdeling således flyttet ind i helt nye NOVA-moduler, der er indrettet med både cellekontorer, storrumskontorer og uformelle mødesteder, så de nøje afspejler de forskellige behov i afdelingen.

Komfortable og sunde arbejdspladser

Temporents modullokaler efterlever de samme indeklima- og energimæssige krav som de nyeste kontorbygninger og skoler i Danmark. Det skyldes bl.a. store vinduespartier og loftshøjder på op til 2,7 meter, der sørger for masser af lys og luft inden døre.

Samtidig sikrer de nyeste systemer inden for ventilation, belysning og varme for en høj luftkvalitet og intelligent temperaturstyring med mulighed for bl.a. natsænkning.

- Modulerne fremstilles indenfor på fabrik efter afprøvede metoder og med byggematerialer og tekniske løsninger, man kan stole på, og som kan holde mange år frem. Det gør, at modulerne ud over at være funktionelle og energieffektive også giver komfortable og sunde arbejdspladser, som vores kunder trives i, fortæller Claus Weppler.

- Derudover har en lejet modulløsning den indbyggede fleksibilitet, at du som arbejdsgiver nemt kan skalere op og ned fuldstændigt efter behov. Modulerne kan lejes i perioder fra ganske kort tid og op til flere år, og kvadratmeterne såvel som indretningen kan løbende justeres i takt med, at behovet ændrer sig, understreger han til slut.