2015-05-12 11:07

Fremtidsforsker: Midlertidigt byggeri kan afhjælpe kommende demografiske udfordringer

Den stigende fraflytning fra udkantsdanmark betyder, at stadig flere bygninger – det være sig alt fra boliger til skoler og daginstitutioner – står tomme og venter på at blive revet ned i landkommunerne. Til gengæld har den store befolkningstilvækst til Østjyllands byer og ikke mindst hovedstadsområdet sat bygnings- og boligmassen under pres. Et pres som kan afhjælpes med midlertidige bygninger, mener fremtidsforsker Marianne Levinsen.

I løbet af de sidste par år er antallet af borgere, som flytter fra land til by, steget kraftigt. Ifølge en analyse, som er udarbejdet af Jyske Bank i 2013, var der større fraflytning end tilstrømning i 63 ud af 98 danske kommuner i perioden 2010-2012. Alene i 2014 blev der således afsat 202 mio. kr. til den såkaldte Nedrivningspulje, som giver kommunerne tilskud til nedrivning af gamle bygninger.

Stigende pres på offentlige faciliteter

De demografiske ændringer genererer imidlertid også et pres på de tilflytningskommuner, som oplever en stigende tilstrømning af nye borgere. Det påpeger forskningschef Marianne Levinsen fra Fremforsk, Center for fremtidsforskning.

- Den store befolkningsvækst i storbyerne lægger pres på de offentlige faciliteter og infrastruktur, eksempelvis skoler og daginstitutioner, som pludselig skal rumme flere børn. Derfor er det vigtigt, at kommunerne overvejer disse problemstillinger, når de planlægger fremtiden, udtaler hun.

Sikrer institutioner i nærområdet

Ifølge en rapport, som Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) offentliggjorde i februar, udgør modulbyggeri et væsentligt middel til afhjælpning af kommunernes stigende behov for billige ungdomsboliger. Denne betragtning bakkes op af Marianne Levinsen, som påpeger, at udbuddet af især daginstitutioner og skoler ligeledes udgør et kritisk punkt for børnefamilier, når de vælger at bosætte sig. Derfor kan brugen af midlertidige bygninger være et effektivt middel til at imødekomme den stigende befolkningstilvækst.

- Midlertidige bygninger er en rigtig god måde at løsne presset på boligsituationen. Især unge har i dag svært ved at finde en bolig, når de kommer til byen for at studere. Her vil man bl.a. kunne bruge mange af de tomme områder, som nu står ubenyttet hen, til midlertidige ungdomsboliger til unge, forklarer Marianne Levinsen og fortsætter.

- Det er vigtigt, at kommunerne formår at placere skoler og daginstitutioner i nærområdet, når nye beboelsesområder opstår i forbindelse med tilflytningen af store grupper af borgere. Ligeledes er det vigtigt for familien, at der eksisterer en centrering af dagligdagen i området. Og hvor kirken måske før i tiden havde den plads, så er det i dag skoler og dagligvarebutikker, som har den funktion.

Midlertidige skoler som standard

Ifølge Torben Sloth, der er regionschef hos Temporent, kan især pressede daginstitutioner opnå tiltrængte lokaleudvidelser ved hjælp af midlertidige bygninger.

- Min forventning er, at f.eks. midlertidige skoler på sigt bliver standarden i kommunerne, fordi det simpelthen bedst kan betale sig. Lokalerne kan nemlig på den måde hele tiden flyttes derhen, hvor behovet er, og modsat hvad mange tror, så kan midlertidige lejeløsninger sagtens anvendes over perioder på adskillige år, siger han og fortsætter.

- Tendensen til at imødekomme de demografiske udfordringer ved hjælp af fleksible midlertidige bygninger har længe haft rygvind i Sverige. Her er brugen af midlertidige lejelokaler et hyppigt middel til at håndtere såkaldte 'udbyggerkvarterer' med mange tilflyttede børnefamilier, der pludselig kræver opførelsen af nye vuggestuer, børnehaver, skoler mv.

Behøver du hjælp med at finde det rette modulsystem?