2014-06-26 10:38

Sæson for moduler

Sommeren er over os, og snart forventes skoler over hele Norden at stå klar til at tage imod de nystartede elever efter ferien. Med lokaleleje er kommunerne sikret en stor frihed, fordi omkostningerne kører over driftsbudgettet, så et stramt anlægsbudget ikke behøver at stå i vejen for nødvendige udvidelser af skoler og institutioner.

Der er ingen tvivl om, at de kommende års udvikling kræver fleksible, midlertidige løsninger til skoler og institutioner. Den fortsatte kraftige ændring af befolkningstætheden betyder nemlig, at nye skoler og institutioner, der aktuelt matcher behovet, i løbet af en årrække kan risikere at stå tomme, fordi eks. børnefamilier vælger at bosætte sig andre steder i landet.

Løser fremtidens demografiske udfordringer

- Vi er ikke i tvivl om, at den bedste løsning for kommunerne på fremtidens demografiske udfordringer er at anvende midlertidige lejeløsninger frem for at opføre permanente bygninger. Temporære lokaler kan nemlig hele tiden flyttes derhen, hvor behovet er. Tendensen ses allerede nu rundt om i Sverige, hvor politikerne lejer midlertidige lokaler for at håndtere såkaldte 'udbyggerkvarterer' med mange tilflyttede børnefamilier, der stiller krav til nye opførelser af skoler, børnehaver mv., forklarer Claus Weppler, der er adm. direktør hos Temporent.

- Og selvom mange forbinder moduler med barakker, så kan midlertidige lejeløsninger sagtens anvendes over længere perioder. Vores moduler rummer bl.a. integrerede ventilationssystemer, markedets største loftshøjde og akustikregulerende overflader, der giver indeklima og rumkomfort i mindst ligeså høj kvalitet som permanente bygninger, fortsætter han.

Økonomisk gevinst for kommunerne

Claus Weppler er ikke i tvivl om, at midlertidige skoler bliver standarden i kommunerne, når børnefamiliernes krav om flere skoler og institutionspladser skal opfyldes. Lejeløsninger giver nemlig en stor frihed, fordi omkostningerne kører over driftsbudgettet i stedet for anlægsbudgettet. Og da mange kommuner har overskud på den daglige drift, er der tale om en løsning, der virkelig kan betale sig, bl.a. fordi den ønskede plads kan realiseres hurtigere og med en lavere risiko, end hvis der var tale om permanent byggeri.

Med denne opfordring vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle vores læsere en rigtig dejlig sommer og på genlæsning til efteråret!

Mere information

Behøver du hjælp med at finde det rette modulsystem?