2017-05-15 11:18

Støj på arbejdspladsen er et alvorligt problem

Alt for mange bliver forstyrret af støj på arbejdspladsen. Det er ikke kun rigtig skidt for produktiviteten, men kan også udgøre et alvorligt helbredsmæssigt problem for de ansatte. På mange arbejdspladser kan problemerne løses ved at designe rummene bedre. 

Der er rigtig god grund til at have fokus på indeklimaet. Problemer med indeklimaet koster samfundet milliarder af kroner hvert år og har store konsekvenser for vores helbred. Bare i Danmark estimeres det, at der årligt tabes 22.000 sunde leveår på grund af dårligt indeklima. Især støj er et stort problem på de danske arbejdspladser. Hvert år anmeldes der over 2.500 arbejdsbetingede høresygdomme. Og er man først ramt af en høreskade, kan det ikke genoprettes. Derfor bør dårlig akustik og generelle støjproblemer tages meget seriøst.

Støj på arbejdspladsen har mange årsager. Kilder kan være kontormaskiner, ventilationssystemer, aktivitet fra kolleger og naboer, trafikstøj og dårlig akustik, der forstærker de øvrige støjgener i rummet. Når akustikken er dårlig betyder det nemlig, at det generelle støjniveau stiger. En uskyldig samtale mellem to kollegaer kan pludselig blive meget generende, fordi lyden giver genklang og runger i hele rummet.  

- Et godt arbejdsmiljø begynder med at skabe gode fysiske rammer. Vi ved, at et dårligt indeklima har en meget negativ påvirkning på produktiviteten, arbejdsmiljøet og de ansattes velbefindende. Derfor bør brugernes trivsel være det vigtigste parameter, når man designer rum, der skal fungere som arbejdspladser, siger Torben Sloth, regionschef hos Temporent Danmark, der blandt andet fremstiller kontormoduler til flere internationale virksomheder i hele Norden.

Arbejdsmiljø i modulform

Hos Temporent Danmark er de meget opmærksomme på arbejdsmiljø, lys og akustik. Deres moduler skal kunne fungere som midlertidig arbejdsplads for blandt andre lærere, pædagoger, håndværkere og kontoransatte. Derfor er det vigtigt, at modulerne lever op til alle krav, der bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø og et sundt indeklima.  

- Mange tror, at de skal gå ned i standard, når de flytter ind i vores moduler. Men i de fleste tilfælde viser det sig faktisk at være stik modsat. Vi har sat enormt høje standarder for indeklimaet i vores moduler. Modulerne er blandt andet udstyret med støddæmpende linoleumsgulve, der hæmmer trinstøj og akustiklofter, der giver en lyddæmpning på 40 decibel og en efterklangstid på et halvt sekund, siger Torben Sloth.

Dyttende biler skader helbredet

Én af de store udfordringer for indeklimaet på danske arbejdspladser er larm fra trafikken ude på gaden. Mange må vælge mellem frisk luft og støj, når de sidder på et indelukket kontor en varm sommerdag. Og det er meget veldokumenteret, at trafikstøj påvirker vores helbred negativt.

- Vil man mindske støj fra trafikken, må man sørge for at bygningen er ventileret og varmereguleret, så den er behagelig at opholde sig i både om sommeren og om vinteren. Alle vores moduler er forsynet med en solid klimaskal og tidsstyrede ventilationsanlæg med indbygget køling og varmegenvinding, så der sikres et behageligt indeklima i bygningen – selv på varme sommerdage, slutter Torben Sloth.

Behøver du hjælp med at finde det rette modulsystem?