2014-10-20 13:08

Midlertidige skolelokaler vinder på indeklima

Dårligt indeklima hærger de danske folkeskoler, og resultatet er dårligere koncentration og højere sygefravær blandt både elever og lærere. Derfor leveres Temporents midlertidige skolelokaler med en ventilationsløsning, som sikrer et optimalt indeklima til gavn for både lærings- og arbejdsmiljø.

Ifølge Arbejdstilsynets nyeste tal fra september dumper arbejdsmiljøet på næsten hver tredje danske folkeskole. Her står dårligt indeklima for en femtedel af de tildelte påbud, viser tallene, og årsagen er ikke mindst manglende eller dårlig luftudskiftning i løbet af dagen.

Især ældre skoler har problemer

- Mange især ældre skolebygninger har ikke tidssvarende ventilation, og det betyder, at luften ikke udskiftes regelmæssigt, så bl.a. CO2 ophobes i lokalerne. Det påvirker både koncentrationsevnen hos elever og lærere negativt, men giver også et højere sygefravær. Det hører vi tit om, når vi er ude hos kunderne, fortæller adm. direktør Claus Weppler fra moduludlejeren Temporent.

Temporent leverer midlertidige modullokaler til bl.a. folkeskoler og daginstitutioner over hele landet, og moduludlejeren er ofte i kontakt med kommuner i forbindelse med renoveringer af ældre skolebygninger. Her kan Temporent levere midlertidige undervisningslokaler på lejebasis, mens byggeriet står på.

Bedre indeklima end i permanente bygninger

- Ikke mindst indeklimaet er noget, som mange af vores kunder går op i er i orden. Et godt indeklima i undervisningslokalerne betyder meget for læringen, og særligt med folkeskolereformens længere skoledage er det vigtigt, at lokalerne er behagelige at opholde sig i mange timer ad gangen, forklarer Claus Weppler.

Derfor leveres Temporents midlertidige KLOSS-modullokaler til skoler med integrerede tidsstyrede ventilationsanlæg, der har indbygget køling og varmegenvinding. På den måde sikres et behageligt indeklima i skolemodulerne, som endda overgår indeklimaet i mange permanente bygninger.

Undervisningslokaler efter DGNB-standard

Derudover er modulerne forsynet med en solid klimaskal, der giver god isolation af gulve, lofter og vægge. Sammen med den tidsstyrede ventilation, behovsstyret opvarmning, bevægelsesstyret belysning og de indbyggede varmepumper betyder det, at Temporent kan tilbyde midlertidige modullokaler, der kan efterleve de samme miljø- og energikrav, som stilles til permanente bygninger efter DGNB-standarden.

- Et lavt energiforbrug er ligesom et godt indeklima afgørende for mange kommuner, når de kigger på alternativer til permanente skolebygninger. Op mod halvdelen af den gennemsnitlige skoles energiforbrug stammer fra ejendommens drift, så her kan der sagtens hentes store besparelser, understreger Claus Weppler.

Behøver du hjælp med at finde det rette modulsystem?