Målrettet kvalitets- og miljøarbejde

Temporent er miljøcertificeret efter ISO 14001 standarden og kvalitetscertificeret efter ISO 9001 standarden.

Med kunden i fokus arbejder vi målrettet og systematisk med vedvarende forbedringer og udvikling indenfor kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

For vores kunder er ISO-certificeringen en garanti for, at vi altid tilbyder den bedste løsning inden for midlertidige lokaler.

Fokus kvalitet

Det er vigtigt for os at være lydhør overfor vores kunders behov og hurtigt og fejlfrit at levere fleksible, intelligente lokaler af høj kvalitet. Selvfølgelig tager vi os af vores kunder under udlejningsperioden ved at opretholde et højt serviceniveau.

Fokus miljø

I vores miljøarbejde fokuserer vi på at minimere vores miljøpåvirkning ved udviklingen og håndteringen af vores lokaler. Vi undgår materialer og metoder, der indeholder miljørisici, og inddrager og uddanner vores medarbejdere, leverandører og underleverandører i processen. Vi sikrer desuden, at vi overholder gældende lovgivning og andre krav.

Siden 2010 klimakompenserer vi alle vore modultransporters CO2-udslip. Fra og med 2017 sker det gennem at støtte et certificeret projekt i overensstemmelse med FN`s CDM-system, komplementeret med Gold standard.

Vi har også identificeret lejernes energiforbrug til opvarmning som et betydningsfuldt miljøaspekt. Siden 2011 har vi derfor kørt et udviklingsprojekt, der sigter på at nedbringe energiforbruget i såvel nyproducerede moduler som i eksisterende modulbygninger. For eksempel opfylder nyproducerede KLOSS-moduler de høje krav i BR10.

Fokus arbejdsmiljø

Vi leverer lokaler med gode forudsætninger for at skabe et godt fysisk arbejdsmiljø med hensyn til indeklima, lys og akustik. Et godt arbejdsmiljø bidrager til trivsel på arbejdspladsen.

I vores egen virksomhed prøver vi at skabe et arbejdsklima, som er præget af åbenhed, sammenhold, sundhed og engagement.

Vi arbejder også med sikre arbejdspladser for vores medarbejdere, underleverandører og gæster.

CO2-kompensation

Certified ISO 9001 & ISO 14001