Organisationsstruktur

Temporent er en del af Nordic Modular Group AB.

Flexator AB og Nordic Modular Leasing AB er også en del af Nordic Modular Group.

Temporent udlejer modulbygninger primært til kontorer, skoler og børnehaver. Modulsystemerne er avancerede og i en højere standard end konkurrerende produkter på markedet.Temporent er inddelt i fem svenske regioner samt udenlandske datterselskaber i Danmark, Norge og Finland.

Flexator fremstiller og sælger moduler til både permanent og midlertidig brug. Flexator producerer alt fra avancerede virksomhedsbygninger til enkle byggepladsmoduler.

Nordic Modular Leasing tilbyder Flexators kunder at leje moduler i længere perioder. Gennem Hagtornet udlejer de mobile studenterboliger en bloc til forskellige undervisningsbyer.

Nordic Modular Group AB

Flexator AB